DOP agenda 2017

 

Gratis toegang, koffie en thee 1,-

9:30 tot 11:30 

24 oktober 

Themaochtend 

Geert Boskaljon komt vertellen over 40 jaar Camping de Rotonde

31 oktober

DOP inloop ochtend 

informatie

7 november 

Themaochtend 

Saskia Wessels over zwerfafvalteam in oprichting

Voor meer informatie 

14 november 

DOP inloop ochtend 

informatie

21 november 

Themaochtend 

GGD Gelderland verzorgt een inleiding over het onderwerp ouderenmishandeling/ouderen in goede handen.

Voor meer informatie 

DOP wat de afkorting is van Dorps Ontmoetings Punt Deil is opgezet om:

 • Versterken sociale contacten
 • Daardoor de leefbaarheid in het dorp te vergroten 

Iedere dinsdag ochtend gezellige inloop met eens in de twee weken een interessant thema/spreker. Er zijn al heel wat onderwerpen aan de orde geweest zoals o.a.:

 • Diabetes
 • Reis naar Alaska
 • Ziekte van Lyme,
 • Mantelzorg,
 • Avri
 • Geschiedenis van Deil

Tijdens de inloop – en ontmoetingsochtend is iedereen van harte welkom, jong en oud!

 • Sociaal trefpunt
 • Ontmoet (oud) dorpsbewoners
 •  DOP is breed informatie punt dorp, gemeente Geldermalsen en zorg instanties
 •  Gratis gebruik computer met internet + printer om informatie op te zoeken
 • Ruilbibliotheek ”de Boekenkast”
 • Informatie folderkast
 • Postnl servicepunt voor vragen en opmerkingen post en pakket bezorging Deil. Aanwezig postbode Christiaan Oomen
 • Tevens kunt u tijdens de DOP inloopochtend terecht voor telefoon, tablet en computer vragen en problemen. Aanwezig hiervoor is ook Christiaan Oomen als ICT’er en DOP website, facebook beheerder.

 

Het DOP is elke dinsdagochtend geopend vanaf 9:30 uur,  gratis toegang, koffie – en thee 1 euro.

Tot dinsdag ochtend

Het DOP team

 Dorpshuis 't Duifhuis  
Duyfhuisstraat 2
4158 CK Deil
 
IMG_9650

Als u het werk van het Dorpsontmoetingspunt Deil (DOP) wilt ondersteunen dan kunt u een door u te bepalen bedrag overmaken op rekening NL22RBRB0919473210

ten name van: Stichting Dorpsontmoetingspunt Deil 

Onder vermelding van: vrijwillige bijdrage DOP

@2016 Stichting DorpsOntmoetingsPuntDeil

Website design en beheer

TEB Web service