Dinsdag 28 oktober. Themaochtend DOP Deil:

In samenwerking met Zorgbelang Gelderland organiseert het DOP de themaochtend

“Home-Start een steuntje in de rug voor het gezin”

Spreker: Mirjam Bakker: Home-Start

Ieder gezin maakt wel eens een periode door waarin het niet zo goed gaat: ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig contact met vrienden en familie, gebrek aan geld of spanningen met de partner. Meestal kun je zulke problemen zelf oplossen. Maar soms is het een opluchting, als iemand tijd heeft om te luisteren of een handje helpt bij het goed regelen van praktische zaken. Een vrijwilliger van Home-Start kan je zo’n steuntje in de rug bieden. Zo’n vrijwilliger weet uit eigen ervaring hoe het kan zijn met kinderen. Ze komt één keer per week thuis langs, heeft een luisterend oor en biedt praktische ondersteuning.

Mirjam Bakker werkt bij Home-Start en vertelt over ervaringen die gezinnen met Home-Start hebben. Ook belicht zij ervaringen van vrijwilligers. Als je iemand anders wilt helpen, is het belangrijk om te weten wie jij zelf bent en wat je meebrengt aan ervaringen en opvattingen. Welke opvattingen zijn helpend en hoe kun je als vrijwilliger aansluiten bij de normen en waarden van het gezin. Opvoeden is voor een groot deel communiceren. Ook de ondersteuning van een gezin, bestaat voornamelijk uit oprecht contact maken.
Dit blijkt, mede door de gelijkwaardigheid als één van de uitgangspunten, meestal voor zowel vrijwilliger als de ondersteunde ouder erg waardevol en leerzaam.

Home-Start Rivierenland is een vrijwilligersorganisatie waar zo’n vijftig vrijwilligers actief zijn. Homestart werkt vraaggericht. De vraag van de ouders of andere opvoeders staat centraal.

Allerlei beroepskrachten kunnen gezinnen verwijzen naar Home-Start: wijkverpleegkundigen, huisartsen, algemeen maatschappelijk werkers, begeleiders van de voorschool of de brede school, werkers in kinderdagverblijven of peuterspeelzalen, medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Maar uiteindelijk nemen de ouders zelf contact op met Home-Start: zij bepalen ook wanneer het genoeg is en wanneer ze willen afbouwen en afsluiten.

Mirjam vertelt over Homestart, maar ook over contact maken met je medemens in je eigen omgeving. Ze geeft voorbeelden en ervaringen en er is ruimte voor een gesprek en vragen.