DOP is de afkorting van Dorps Ontmoetings Punt Deil. Het is opgezet om:

 • Sociale contacten te versterken
 • Daardoor de leefbaarheid in het dorp te vergroten

Iedere dinsdag ochtend gezellige inloop met eens in de twee weken een interessant thema/spreker. Er zijn al heel wat onderwerpen aan de orde geweest zoals o.a.:

 • Diabetes
 • Reis naar Alaska
 • Ouder worden, maar het niet zijn
 • Mantelzorg
 • Avri
 • Geschiedenis van Deil
 • Vijftig jaar Rhelico

Tijdens de inloop – en ontmoetingsochtend is iedereen van harte welkom, jong en oud!

 • Sociaal trefpunt
 • Ontmoet (oud) dorpsbewoners
 •  DOP is breed informatie punt dorp, gemeente West Betuwe en zorg instanties
 •  Gratis gebruik computer met internet + printer om informatie op te zoeken
 • Ruilbibliotheek ”de Boekenkast”
 • Informatie folderkast

Het DOP is elke dinsdagochtend geopend vanaf 9:30 uur,  gratis toegang, koffie – en thee 1,20 euro.

Tot dinsdag ochtend

Het DOP team

Agenda 

In deze coronaperiode volgt het DOP uiteraard nauwkeurig de door de Overheid en het RIVM opgelegde maatregelen.

Hierdoor kunnen wij voorlopig helaas geen bijeenkomsten organiseren.

 

 

 

Nieuws januari 2020

Vrolijk Nieuws

Een bijzondere Kerstverrassing

Wel een heel bijzondere Kerstperiode dit jaar. Vanwege de corona crisis kunnen veel bijeenkomsten, vieringen en bezoeken helaas niet doorgaan.

Zo wordt het wel wat stil in deze anders zo gezellige tijd van het jaar. Waarin wij elkaar als familie, vrienden, voor vieringen of bij het DOP ontmoeten.

Maar wij vergeten elkaar gelukkig niet. Ook het DOP vergeet haar bezoekers niet!

Daarom werden alle DOP bezoekers op 15 december verrast met een mooi “Kerstpakket”.

Er werd hard en gemotiveerd gewerkt door het DOP-team. Ruim 50 Kerstpakketten werden enthousiast samengesteld, rondgebracht en ontvangen!.

Hard Aan Het Werk

Het Kerstpakket

Enthousiast Ontvangen

Bij het DOP daar moet je zijn.  Zorreg dat je erbij komt.!!!

Contact

 

infodopdeil@gmail.com

Vaste telefoon 't Duifhuis
0345-651509

www.dorpshuisdeil.nl

 Dorpshuis 't Duifhuis
Duifhuisstraat 2
4158 CK Deil
IMG_9650

Als u het werk van het Dorpsontmoetingspunt Deil (DOP) wilt ondersteunen dan kunt u een door u te bepalen bedrag overmaken op rekening NL79Rabo0348060823

ten name van: Stichting Dorpsontmoetingspunt Deil

Onder vermelding van: vrijwillige bijdrage DOP

Mail: infodopdeil@gmail.com

@2020 Stichting DorpsOntmoetingsPuntDeil