DOP is de afkorting van Dorps Ontmoetings Punt Deil. Het is opgezet om:

 • Sociale contacten te versterken
 • Daardoor de leefbaarheid in het dorp te vergroten

Iedere dinsdag ochtend gezellige inloop met eens in de twee weken een interessant thema/spreker. Er zijn al heel wat onderwerpen aan de orde geweest zoals o.a.:

 • Diabetes
 • Reis naar Alaska
 • Ouder worden, maar het niet zijn
 • Mantelzorg
 • Avri
 • Geschiedenis van Deil
 • Vijftig jaar Rhelico

Tijdens de inloop – en ontmoetingsochtend is iedereen van harte welkom, jong en oud!

 • Sociaal trefpunt
 • Ontmoet (oud) dorpsbewoners
 •  DOP is breed informatie punt dorp, gemeente West Betuwe en zorg instanties
 •  Gratis gebruik computer met internet + printer om informatie op te zoeken
 • Ruilbibliotheek ”de Boekenkast”
 • Informatie folderkast

Het DOP is elke dinsdagochtend geopend vanaf 9:30 uur,  gratis toegang, koffie – en thee 1,20 euro.

Tot dinsdag ochtend

Het DOP team

Agenda 

In deze coronaperiode volgt het DOP uiteraard nauwkeurig de door de Overheid en het RIVM opgelegde maatregelen.

Hierdoor kunnen wij voorlopig helaas geen bijeenkomsten organiseren.

 

 

 

Nieuws juni 2021

Geweldig Nieuws

Een prachtige DOP bijeenkomst, 8 juni 2021

Wat een prachtige bijeenkomst in de speeltuin in Deil:  Mooi weer, koffie, bijpraten en muziek. 

In de speeltuin hadden wij, rekening houdend met de coronaregels, de ruimte in de open lucht om voor het eerst sinds bijna 1 ½ jaar als DOP weer bij elkaar te komen.

Het was een feest van herkenning en opluchting! Ja en de foto’s spreken voor zich.

Hopelijk krijgt men het coronavirus de komende maanden onder controle en kunnen wij na de zomer onze wekelijkse bijeenkomsten in het Duifhuis weer voortzetten.

                            Mooi weer, Muziek

   

                          Koffie en bijpraten/kaarten

   

 

   

                                  Snel tot ziens

Bij het DOP daar moet je zijn.  Zorreg dat je erbij komt.!!!

Contact

 

infodopdeil@gmail.com

Vaste telefoon 't Duifhuis
0345-651509

www.dorpshuisdeil.nl

 Dorpshuis 't Duifhuis
Duifhuisstraat 2
4158 CK Deil
IMG_9650

Als u het werk van het Dorpsontmoetingspunt Deil (DOP) wilt ondersteunen dan kunt u een door u te bepalen bedrag overmaken op rekening NL79Rabo0348060823

ten name van: Stichting Dorpsontmoetingspunt Deil

Onder vermelding van: vrijwillige bijdrage DOP

Mail: infodopdeil@gmail.com

@2020 Stichting DorpsOntmoetingsPuntDeil