4 januari 

 Alhzheimer

 foto's

 21 januari

 Marienwaerd

 foto's

18 maart

 Bingo

 foto's

 24 juni

John de Haas over dorps supermarkt Spar.

Foto's

8 juli

Kasteel Palmesteijn en Noordenhoek worden besproken door

de heer D. van Everdingen

Foto's

22 juli

Brandweer Geldermalsen. De heer Walraven geeft informatie over brandveiligheid in en rond het huis.

Foto's

19 augustus

Plaatjes en praatjes over Deil door Gerrit de Lang.

Foto's

9 september

Officiële overhandiging van de folderkast.

 Gesponseerd door

http://www.peramaker.nl/

 Financieel Adviesburo

 Foto's

 16 september

Presentatie van de hulp-reis naar Moldaviė

 Foto's 

 30 september

 Informatiebijeenkomst door de stichting Sensoor.

 Foto's

7 oktober 

DOP 2 jaar.

 Gesponseerd door

 http://www.spardehaas.nl/

 Dorps supermarkt Spar

Foto's

14 oktober

50 jaar Ruilverkaveling in de regio/Deil

Foto's

28 oktober

In samenwerking met Zorgbelang Gelderland organiseert het DOP de themaochtend:

“Home-Start een steuntje in de rug voor het gezin”

Zie media bijlage die bij deze lezing werd uitgegeven

Foto's

11 november

Politie vertelt. Wijkagent Fons Spee geeft advies.

 Foto's

25 november

De ZORG gaat in 2015 veranderen. Uitleg van de gemeente Geldermalsen

Foto's

 De gastvrouwen en een deel van de projectgroep kreeg van Zorgbelang Gelderland meer informatie over samenleven. Hoe pak je bepaalde situaties aan. Kaarten met kernwoorden moesten gelegd worden op groen, grijs of rood. Dit hoe je als DOPper denkt . Het was een goede informatieve bijeenkomst die zeker het contact met de bezoekers van het DOP ten goede zal komen. De foto's zijn gemaakt door onze man van Mozaiėk die ook altijd ons bijstaat.

 Foto's

 2 december

 Sinterklaas komt langs op de DOP Inloop - ontmoetingsochtend.

 Foto's