Dorps Ontmoetings Punt Deil

(Afgekort DOP)

 De regio Rivierenland heeft in 2012 een pilot opgezet voor ontmoetingsplekken om in dorpen het sociaal contact verder te stimuleren. Mozaïek uit Tiel werd als kwartiermaker uitgekozen om in vijf dorpen in de regio van start te gaan. Deil was een van de proefdorpen.

Mozaïek heeft een aantal mensen uit Deil benaderd die vanuit verschillende hoeken betrokken zijn bij het dorpsgebeuren. Na diverse bijeenkomsten is in oktober 2012 daadwerkelijk gestart met wekelijkse bijeenkomsten  op dinsdagmorgen in het dorpshuis ’t Duifhuis. Inmiddels zijn er meer mensen bij betrokken: Gastvrouwen die gesprekken met de bezoekers aangaan en koffie of thee verzorgen.

De ene week is het gewoon gezellig onderling contact hebben en de andere week wordt er aandacht besteed aan een bepaald thema. Dat kan van allerlei aard zijn. Organisaties die informatie geven over hun activiteiten maar ook dorpsbewoners die vertellen over hun hobby of hun vakantiereis.

Het DOP is gestart met een presentatie van foto’s van het oude Deil. Dat heeft heel veel bezoekers naar het dorpshuis getrokken. De officiële opening is door het voltallige college van burgemeester en wethouders verricht.

De Hogeschool Arnhem/Nijmegen heeft aan het regioproject een stageopdracht verbonden. De studenten hebben in de pilotgemeenten verschillende keren met bezoekers gesproken. Daarvan is een uitgebreid verslag en een boekwerkje het resultaat.

Het DOP wil de inwoners op weg helpen om informatie over diverse zaken te verzamelen. Daartoe heeft de Stichting Rode Kruis Bloesemtocht een computer met randapparatuur beschikbaar gesteld, waardoor het mogelijk is om via internet allerlei websites te bekijken.