Iedere dinsdag morgen als het DOP er is dan is de boekenkast open.

Wat is de bedoeling. Het is een ruilboekenkast. Een zelfde systeem als bij de telefooncellengedachte. Iedereen kan zonder kosten of registratie een boek lenen/lezen. Er wordt wel verwacht, als dat mogelijk is, een eigen boek daarvoor in de plaats te zetten.

Het is niet de bedoeling dat overtollige boeken die mensen thuis hebben, gedumpt worden bij de boekenkast. Hoogstens zou dit op dinsdag morgen in overleg met Janny Mulders kunnen. Zij regelt het boekenkastbeheer.